Klęska w lasach świerkowych Gór Opawskich

W latach 2015 - 2016 z powodu suszy i ataku korników, doszło do masowego wymierania dojrzałych lasów świerkowych w rejonie Srebrnej Kopy i Biskupiej Kopy. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się szkodników, nastąpiła intensywna wycinka zaatakowanych drzew. W krótkim czasie zniknęło ponad 80 % powierzchni lasów świerkowych w tym rejonie. Spowodowało to ogromne zmiany w krajobrazie, a prace ciężkim sprzętem zmieniły wygląd szlaku na niektórych fragmentach GSS w pobliżu Srebrnej Kopy.

W 2017 roku planowane jest przywracanie lasów na terenach dotkniętych klęską. W niższych partiach gór pojawiają się już młode buki. Jest więc szansa na częściowe naturalne odnowienie się lasów.  

Aktualne informacje o stanie lasów w Górach Opawskich znajdziecie m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa Prudnik.

Poniżej galeria zdjęć okolic żółtego i czerwonego szlaku (GSS) z dn. 22.01.2017 r. Autorem zdjęć jest Pan Rafał Kasza z Nadleśnictwa Prudnik.

Kolejne zdjęcia okolic Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy z 1 maja 2017 r. Fot. Dominik Sadowski:

Aktualne informacje o stanie lasów w Górach Opawskich znajdziesz na stronie: